Aktywność

Sty
10 Zadawał(a) pytanie
55 odpowiada na pytanie z innymi działaniami 9
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
Zadawał(a) pytanie
30 odpowiada na pytanie
10 Zadawał(a) pytanie
15 odpowiada na pytanie z inną aktywnością
odpowiada na pytanie
Zadawał(a) pytanie
15 wybiera najlepszą odpowiedź z innymi działaniami 2
wybiera najlepszą odpowiedź
odpowiada na pytanie
Zadawał(a) pytanie
30 odpowiada na pytanie
20 odpowiada na pytanie
25 odpowiada na pytanie
20 odpowiada na pytanie
25 odpowiada na pytanie z inną aktywnością
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
20 Zadawał(a) pytanie
25 Zadawał(a) pytanie
Paź
10 Zadawał(a) pytanie
25 odpowiada na pytanie