Aktywność

Gru
10 Zadawał(a) pytanie
Lis
50 odpowiada na pytanie
25 odpowiada na pytanie
50 odpowiada na pytanie
25 odpowiada na pytanie
50 odpowiada na pytanie z inną aktywnością
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
15 odpowiada na pytanie
50 odpowiada na pytanie
15 Zadawał(a) pytanie
50 odpowiada na pytanie z innymi działaniami 2
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
25 odpowiada na pytanie
120 odpowiada na pytanie z inną aktywnością
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
25 Zadawał(a) pytanie
50 Zadawał(a) pytanie
Paź
15 odpowiada na pytanie
10 wybiera najlepszą odpowiedź
10 Zadawał(a) pytanie
10 Zadawał(a) pytanie
15 Zadawał(a) pytanie
10 wybiera najlepszą odpowiedź
15 wybiera najlepszą odpowiedź z innymi działaniami 2
wybiera najlepszą odpowiedź
odpowiada na pytanie
Zadawał(a) pytanie
Wrz
20 wybiera najlepszą odpowiedź
20 odpowiada na pytanie