Aktywność

Paź
10 wybiera najlepszą odpowiedź
10 Zadawał(a) pytanie
10 Zniszczony z inną aktywnością
Zniszczony
Zadawał(a) pytanie
10 Zadawał(a) pytanie
10 Zadawał(a) pytanie
10 wybiera najlepszą odpowiedź
15 wybiera najlepszą odpowiedź z innymi działaniami 2
wybiera najlepszą odpowiedź
odpowiada na pytanie
Zadawał(a) pytanie
Wrz
20 wybiera najlepszą odpowiedź
20 odpowiada na pytanie
20 odpowiada na pytanie z inną aktywnością
odpowiada na pytanie
Zadawał(a) pytanie
10 Zadawał(a) pytanie
Sie
20 odpowiada na pytanie z innymi działaniami 2
odpowiada na pytanie
odpowiada na pytanie
wybiera najlepszą odpowiedź
20 odpowiada na pytanie
20 odpowiada na pytanie
110 odpowiada na pytanie
110 odpowiada na pytanie z inną aktywnością
odpowiada na pytanie
Zadawał(a) pytanie
15 odpowiada na pytanie
20 Zadawał(a) pytanie